Blogg

Skapa en karaktär

39EB1670-B324-43D9-AA60-EFAA8B03D479_1_201_a
Pennvässarmetoden

Skapa en karaktär

OH-verlag – Illustrationer: © Ely Raman 1994

Exempel från bildkortslekarna Personita och Mythos. Ordramen finns i OH-kortleken. Korten beställs från bildkort.nu.

VAD eller VEM ska berättelsen handla om?

Det traditionella sättet att planera en berättelse är att först fundera över VAD berättelsen ska handla om, vilket budskap den ska ha, vilken genre den ska uttryckas genom och vem som är målgruppen. I Pennvässarmetoden förkortar vi planeringsarbetet för nybörjaren, fokuserar på huvudkaraktären och frågar vi oss endast VEM berättelsen ska handla om. Vi kommer på så sätt igång med skrivproceduren snabbare. Alltså, vi börjar med att skapa en karaktär utan att fundera så mycket över berättelsen, för den uppstår när vi frågar huvudkaraktären vad den vill eller längtar efter. (Se karaktärsschemat nedan.)

Bildkort till huvudkaraktärer & berättelser
Exempel från bildkortsleken Personita. Korten beställs från bildkort.nu.

Introduktion till arbetet med att skapa karaktärer

För att motivera eleverna inför arbetet med att skapa egna karaktärer kan följande övningar användas:

Pennvässaren:
sid 95 – Introducera Fredrika och hennes dilemma
sid 95 – Vad väljer huvudkaraktären Fredrika? / övn 31 
sid 92 – Vem är Gunna

Arbetsgång

Arbetet inleds med övningar kring Lumumma (Maluma) och Takete.

Pennvässaren:
sid 82 – Lumumma och Takete
sid 84 – Saftimprovisation / övn 26
sid 85 – Lumumma ochTaketeord / övn 27   
sid 89 – Lumummaögonblick / övn 28  
sid 314 – Vad är en huvudkaraktär? 

Takete & Lumumma (Maluma) introducerades av gestaltpsykologen Wolfgang Köhler 1929, men han hade inga tankar kring karaktärer och skrivande. Han gjorde en studie där dessa figurer presenterades, en med skarpa vinklar och den andra med jämna kurvor. Testgruppen ombads att benämna den ena som Takete och den andra som Maluma. Oavsett språk, benämner testgrupper över hela världen formerna på samma sätt.

Mer att läsa om karaktärer i Pennvässaren:
sid 99 – Vad ska man tänka på när man skapar en huvudkaraktär?
sid 100 – Skapa en gemensam huvudkaraktär / övn 32
sid 101 – Karaktärsbeskrivning / övn 33
sid 101 – Skapa ytterligae en gemensam huvudkaraktär / övn 34
sid 102 – Huvudkaraktären i skönlitteraturen/ övn 35
sid 102 – Skapa en egen karaktär / övn 36

Karaktärens egenskaper och längtan skapar berättelsen

Utifrån karaktärens egenskaper, talanger, relationer, drömmar, rädslor och hemligheter uppstår en konflikt och en längtan – ett behov. Målet formuleras.

En fiktiv huvudkaraktär kan skapas med hjälp av en bild. En god regel är att en fiktiv karaktär som vi skapar i skolan ska vara okänd och inte ha samma namn som någon klasskamrat eller skolkamrat.

Till flera av Pennvässarens övningar används bildkort och symbolkort. Dessa finns numera att beställa direkt från Bildkort.nu. Bilderna är interaktiva, de sätter igång reaktioner hos betraktaren. När ett och samma Persona- eller Personitakort kombineras med ett Saga-, Habitat- eller tex ett Resiliokort förvandlas karaktären – en ny personlighet träder fram.

Iaktta de båda bildkorten. Vem är denna huvudkaraktär? Hur ser vardagen ut? Längtan?

Iaktta de båda bildkorten. Vem är denne huvudkaraktär? Hur ser vardagen ut? Längtan?

Huvudkaraktären kombineras med nytt miljökort? Hur ser vardagen ut nu? Vad längtar hon efter nu?

Vem är huvudkaraktären med ett nytt miljökort? Hur ser vardagen ut nu? Vad längtar han efter nu?

OH-verlag – Illustrationer: Bildkort från kortlekarna: Personita och Habitat.
Bildkorten finns att beställa 
här.

Huvudkaraktären är centrum i berättelsen

Huvudkaraktären och hennes/hans mål är det centrala i berättelsen. Att ha fokus på huvudkaraktären underlättar berättandet. I Pennvässarmetoden poängteras hur viktigt det är att författaren känner till huvudkaraktärens mål. Det är kring huvudkaraktärens längtan, vandring och mål som hela berättelsen byggs upp.

Vem eller vad?

När vi arbetar med Pennvässarmetoden frågar vi oss alltså inte VAD berättelsen ska handla om utan VEM den ska handla om.

Huvudkaraktären kan skapas i karaktärsschema

Karaktärsschemat kommer till stor nytta under skrivprocessen. Där finns all information sparad. Detta hjälper författaren att låta karaktären behålla sin personlighet genom hela berättelsen.

Del av karaktärsschema från Pennvässarens kopieringsunderlag © Veronica Grönte & Studentlitteratur 2002

Huvudkaraktären är en tjej som heter…

För yngre elever kan det vara lättare att besvara frågor. Hjälpord finns för att sätta fart på tankarna och underlätta proceduren.

Bild: Del av karaktärsschema/© Veronica Grönte & Argument Förlag

Med en välkänd huvudkaraktär känns det både enkelt och naturligt att finna ett sannolikt dilemma och ett trovärdigt mål. Karaktärens starka och svaga sidor, problematik och drömmar finns ju redan formulerade. Uppslag till olika yttre och inre hinder samt lösningar till dessa finns också att hämta i karaktärsschemat. Här kan även många utgångspunkter till plats- och miljöbeskrivningar hämtas.

Lgr 2011 presenterade helt nya kunskapskrav i svenska

Pennvässarens metodik från 2002 motsvarade kraven som ställdes i Lgr 2011. I vår nya läroplan 2022 ställs samma krav när det bland annat gäller elevernas förmåga att skapa berättelser med röd tråd. Läs om hur Pennvässarmetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse i svenska.