Blogg

Barn älskar berättelser

IMG_6472
Pennvässarmetoden

Barn älskar berättelser

Barn älskar att lyssna till berättelser och medverkar gärna som rollfigurer i enkelt arrangerade låtsasfilmer i klassrummet. Ja, det är min erfarenhet från mina år som klasslärare och samma sak gäller nu, när jag reser runt i landet med min skrivarverkstad som skapande skola-projekt.

Läs om mitt Skapande skola-projekt!

Klicka på denna länk och läs mer om vad mitt Skapande skola-projekt innehåller och hur berättar- och skrivarverkstaden är upplagd.

Berättelsen förmedlar kunskap

Vi har alla under vår uppväxt lyssnat till berättelser som på ett lekfullt och enkelt sätt kommunicerat viktiga budskap. Det är fantastiskt hur våra hjärnor så snabbt och enkelt kan skapa kopplingar mellan berättelsens värld och verkliga situationer. Detta hjälper oss att öka vår kunskap och utveckla vår problemlösningsförmåga.

Berättelser bearbetar information

Berättelser gör det lättare för båda barn och vuxna att ta emot och bearbeta information. Berättande som undervisningsmetod är alltså ett mycket effektivt verktyg för att bygga upp ny kunskap och lära sig en mängd olika färdigheter.

När vi berättar, berörs både vi vuxna och barnen av historiens händelseförlopp, samtidigt som vi tillägnar oss nya kunskaper och förstår sammanhang bättre.

När eleverna engageras i berättandet genom enkla spontana dramatiseringar, låtsasfilmer, blir inlärningsprocessen både roligare och lättare.

Berättelser behövs i klassrummet

Vi vet alla att berättelsen är en av de mest effektiva undervisningsstrategierna. De främsta fördelarna med berättelsen som pedagogiskt verktyg är hög motivation och aktivt deltagande, en förhöjd kreativitet, fördjupad förståelse för ett ämne och en ökad uppmärksamhetsförmåga. Dessutom massor av glädje och lust!

Berättandet och de spontant uppkomna dramatiseringarna, låtsasfilmerna, motiverar barn eftersom de blir aktiva deltagare. Lusten, engagemanget och glädjen bidrar dessutom till att eleverna får en stärkt självkänsla som underlättar inlärningen på många olika områden.

När vi lärare på olika sätt använder berättelsen som verktyg i undervisningen, hjälper vi eleverna att öka motivationen och förbättra språkanvändningen. Dessutom förstärks uppmärksamheten och eleverna minns bättre eftersom känslan varit involverad vid inlärningstillfället. Lärandet med hjälp av berättelsen bygger också upp en personlig känslomässig anknytning mellan läraren och eleverna, skapar positiva associationer med långsiktiga inlärningsfördelar.  

Berättelsen som pedagogiskt verktyg

Lär om hur du på ett mycket enkelt sätt kan gynnas av att arbeta med berättelsen som inlärningshjälp i olika ämnen.

Berättelser där fakta är utgångspunkten
Myran i Berättar-10:an
Berättelsen i SO-ämnen
NO-planeringsförslag

Ett axplock från Pennvässaren

Kapitel: Hinderbanan 27

A. Gå över gatan • 4-meningsberättelse 29
Hinder och lösning 30
Eleverna dramatiserar 32
Eleverna skriver 33

B. Skapa hinder 36
Lärarens eget skrivande och modellering 36

C. Pelles Nya kläder 39
Hinder och lösningar 39
Hinder måste övervinnas 40

D. Den röda tråden 44
Berättelse utifrån spelplan 2

E. Hinderbanan som en cirkel 50
Knyt ihop den röda tråden

F. Fler hinder på väg mot måL 54
Teckning blir berättelse 55
Rymdfärds-hinderbana att anteckna i  56

G. Hinderdikt 59

F. Flera hinder på väg mot mål 54
I. Spela och berätta med bildkort i spelplan – kopieringsunderlag 15

Kapitel: Mitten 211

A. Redogörelse och dramatik 212
Ditt eget berättande 212
Redogörande skildring 212
Dramatisk skildring 213
[Övning 67] Redogörande och dramatisk scen 214
Dokumentation 215

B. Hinderschemat216
Ditt eget berättande 216
Introduktion 216
[Övning 68] Hinderschemat 220
[Övning 69] Hinderschemat blir en berättelse  221
Dokumentation 222

C. Plantering och skörd223
Din eget berättande 223
Introduktion 223
[Övning 70] Att skörda först och plantera sedan 225
Dokumentation 225

D. Kapitelberättelse — alla tillsammans226
Ditt eget berättande 226
Introduktion 226
[Övning 71] Skapa en lång berättelse tillsammans  227
Dokumentation 227

E. Kapitelberättelse — i smågrupper eller parvis228
Ditt eget berättande 228
Introduktion 228
[Övning 72] Korta kapitel blir lång berättelse   228
Dokumentation 230

F. Sammanfattning231