Bakgrund

Bakgrund

Undervisa så alla vill skriva

Bakgrund

Mitt mål med PennvässarMetoden är att göra det möjligt för alla elever att lyckas bygga en berättelse med både spänning och röd tråd.

Här är berättelsen om hur PennvässarMetoden växte fram.

Mitt första möte med dramaturgin

Första gången jag kom i kontakt med ämnet dramaturgi var 1993, då jag gick en ettårig utbildning i TV- och videoproduktion. Jag hade valt att hoppa av min tjänst som mellanstadielärare för att byta bana.

Filmutbildningen innehöll en tvåveckorskurs i dramaturgi, ledd av dramaturgen/psykologen Urban Nordgård.  Urban hade utbildats på Dramatiska Institutet av Ola Olsson, en av de pionjärer som på 70-talet introducerade kunskapen om den klassiska dramaturgin i Sverige.

Urban introducerade denna utvecklingskurva och vi prövade olika berättarverktyg avsedda för manusskrivare. Vi skapade karaktärer, sammanfattade en huvudkaraktärs väg mot sitt mål och skrev korta dialoger.

Verktygen jag använde bidrog till att jag plötsligt tyckte att det var både lätt och roligt att skriva fiktiva berättande texter. Under skolåren och på lärarutbildningen hade ingen kunnat hjälpa den som ville utveckla och förbättra sin historia. Detta upprörde mig. Varför skulle dramaturgins klargörande och viktiga kunskap förbli ett redskap endast för professionella manusförfattare? frågade jag mig.

Varför skulle dramaturgins klargörande och viktiga kunskap förbli ett redskap endast för professionella manusförfattare? frågade jag mig.

Metodik i kreativt skrivande

Jag bestämde mig för att försöka utveckla en metodik i kreativt skrivande med spelfilmen som utgångspunkt och efter utbildningen började jag fördjupa min kunskap i dramaturgi. Jag skapade förklaringsmodeller, skrivmallar, scheman och symboliska bilder för att alla skulle förstå.

Spelfilmen som utgångspunkt

Med spelfilmen som utgångspunkt hoppades jag att eleverna i skolan skulle komma vidare i sin språkliga utveckling, i sitt berättande – men framför allt önskade jag att de skulle känna glädje över att lyckas.

SKRIVA-kompendium-HLK-1997
Redan 1997 gick startskottet för det som idag är Pennvässar­­Metoden, då jag på Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping skrev utvecklingsarbetet ”Filmens dramaturgiska struktur när barn berättar”. Samma höst hade jag mina första fortbildningskurser för lärare. Jag inledde även ett samarbete med kommunförbundet i Jönköpings län och inbjöd till processinriktade fortbildningskurser. I egen regi besökte och besöker jag skolor över hela landet.

Först ut med scheman och skrivmallar

Min målsättning var att göra det möjligt för alla elever att lyckas bygga en berättelse med både spänning och röd tråd. Jag ville presentera de viktiga knepen för att känslan av att lyckas skulle dyka upp redan vid första försöket.

Eftersom ingen tidigare presenterat skrivmallar och scheman med detta syfte, var det inte enkelt att få ett förlag att tända på idén. Jag fortsatte därför med att ge ut mitt fortbildningsmaterial på eget förlag.

Lärarskrivarklubb på UR

Utbildningsradion engagerade mig år 2000. Lärarskrivar­klubben blev en processinriktad fortbildning för lärare och fungerade som en community på webben. Lärare i Sverige och på svenska skolor i utlandet använde min skrivmetod för sin egen skrivutveckling och prövade metodik och övningar i sina klasser.

SKRIVA-UR-Lärarskrivklubben-kompendium-2000

Förlag

Pennvässaren kom ut på Argument Förlag 2002. Så småningom köpte Studentlitteratur Arguments skolproduktion och Pennvässaren ingår därför numera i Studentlitteraturs utgivning.

Utvecklande samarbeten

Det vidgade textbegreppet - på riktigt

2003 började jag ett femårigt samarbete med Fredrik Holmberg, Filmpedagogerna. Vi mötte lärargrupper över hela landet med vår kompetensutveckling Det vidgade textbegreppet – på riktigt, där vi konkretiserade visionerna och tankarna kring skolans uppdrag att jämställa text och bild, bok och film. I dialog med Fredrik fick jag min kunskap i dramaturgi bekräftad och fördjupad. Frågetecken rätades ut och nya insikter tillfördes.

Skolprojekt Linné

Inför Linnéjubileet 2006 gav regeringen via Linnédelegationen i uppdrag åt Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet att skapa en serie Linnélektioner som en del av Skolprojekt Linné.

Jag blev ombedd att skriva ett av häftena där jag presenterade modeller för hur elever kan skapa spännande berättelse utifrån fakta om djur och natur. Strukturen och metodiken i Pennvässaren var grunden. Häftet jag bidrog med heter Berättarteknik – Linnélektioner 1.

Skrivarkurser för allmänheten

Sedan 1998 har jag inbjudit till skrivarkurser för allmänheten i verkligheten och på webben. Pennvässar­­Metoden hjälper även vuxna deltagare att skapa berättelser med en röd tråd och träna upp sin förmåga att gestalta för att fängsla sina läsare.

Läs mer om mina skrivarkurser för allmänheten på författarskola.se

Skapande skola

Mitt första uppdrag inom Skapande skola hade jag 2010. Sedan dess har jag besökt många skolor i landet med min skrivarverkstad. I samband med mina besök bjuder jag lärarna på en workshop utan extra kostnad.

Ladda hem gratis kopieringsunderlag

Bloggen: Smarta och fiffiga lektionsförslag