Pennvässarmetoden

Ge varje elev
förutsättningar att lyckas

Pennvässar­metoden

Pennvässarmetoden presenterar en dramatisk berättarteknik där elevernas intresse för film och berättelser tas till vara.

Gemensamma begrepp, tydliga modeller och användbara skrivmallar leder till att alla kan lyckas.

Berättelsen
– en hinderbana

Pennvässarmetoden liknar berättelsen vid en hinderbana där huvudkaraktären (löparen) gör allt för att ta sig förbi hindren och komma i mål.

Hindren som huvudkaraktären drabbas av skapar spänning i berättelsen. Läsaren blir nyfiken och frågar sig: ”Hur ska det gå?”

Huvudkaraktären – berättelsens utgångspunkt

Inför ett berättelsebygge undviker Pennvässarmetoden den traditionella frågan: ”Vad ska berättelsen handla om?” utan väljer en helt annan ingång: ”Vem ska berättelsen handla om?”

Huvudkaraktär och hinderschema

Pennvässarmetoden startar med att skapa en huvudkaraktär och ta reda på vilket mål den har. Eftersom slutet på huvudkaraktärens vandring är känt redan från början kommer eleven snabbt igång och skrivandet tar fart. Den röda tråden faller enkelt på plats.

Pennvässarmetodens skrivmallar, till exempel “hinderschemat”,  tydliggör dramaturgins grundprinciper

Dramatisering och
4-meningsberättelse

Pennvässarmetoden är först ut med att åskådliggöra berättelsens struktur genom dramatiseringsövningen ”gå över gatan”. Här startar klassens gemensamma samtal om dramaturgin och den röda trådens funktion.

Elevernas ”gå över gatan”-dramatiseringar befäster strukturen. I hinderschemat skriver eleverna sin 4-meningsberättelse med inspiration från dramatiseringarna.

Att börja med att skriva av en kortfilm som spelats upp eller skapa en mix av dem, rekommenderas.

Ladda hem gratis kopieringsunderlag

Bloggen: Smarta och fiffiga lektionsförslag