Blogg

Berättelsen i undervisningen

1
Pennvässarmetoden

Berättelsen i undervisningen

När vi använder berättelsen som ett pedagogiskt verktyg öppnas nya möjligheter i undervisningen.

Berättelsen som pedagogiskt verktyg

Berättelsen och berättandet är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg eftersom berättelsen levererar information i en tilltalande form. Läraren kan genom berättelsen informera på ett sätt som både engagerar och underhåller eleverna.

Berättelsen är inte bara ett kraftfullt verktyg för läraren att organisera och presentera sin information, utan även ett meningsfyllt och inspirerande sätt för eleverna att formulera vad de har lärt sig. Läs exemplet i NO-planeringsförslag.

Magin med berättandet kan förändra atmosfären i klassrummet och förbättrar på så sätt inlärningsklimatet. Berättelser tjänar till att öppna sinnet och göra lyssnaren redo att ta till sig informationen. Ja, berättelser tilltalar hjärtat och när hjärtat väl har vunnits är sinnet öppet för att lära sig!

Berättelsen förklarar begreppen

När eleverna lyssnar på en berättelse skapar de inre bilder och drar slutsatser genom att läsa mellan raderna. På så sätt blir de medskapare i berättelsen och får en relation till den.  Berättelser förklarar begrepp bättre än abstrakta, icke-kreativa metoder.

Berättelsen gynnar relationerna

Att använda berättelsen som en metod för undervisning gynnar både inlärningen och stämningen i klassrummet. Elever lär sig av att höra berättelser eftersom de blir mer uppmärksamma, förstår budskapet lättare och behåller kunskapen längre.

Lärare kan bli tryggare i sin roll som ledare, eftersom berättandet gynnar relationen till eleverna.  En lärare som kan berätta en historia visar en sympatisk och mänsklig sida av sin personlighet som bidrar till att minska avståndet mellan läraren och eleverna.

Berättelsen – en bra förpackning

När vi förbereder en lektion bestämmer vi hur vårt material bäst ska presenteras. Att paketera informationen i form av en berättelse är självklart att föredra framför att “föreläsa”.  

Berättelsen – en redovisningsmodell

När vi bestämmer oss för hur vi kan hjälpa eleverna att bearbeta information, eller hur vi ska bedöma vad eleverna har lärt sig, är en god idé att låta eleverna återskapa informationen i form av en berättelse för att sedan återberätta den eller skriva ner den. Läs exemplet i NO-planeringsförslag

Berättelsen – en utgångspunkt 

Det finns många olika sätt att utnyttja berättelsens kraft i klassrummet. Här är några idéer.                                    

  • Inled ett nytt tema eller ämnesområde genom att berätta en berättelse om det. Läs exemplet om drottning Kristina sid 158 i Pennvässaren.
  • Förklara historiska händelser genom att omvandla dem till berättelser.
  • Berätta om historiska personer som möter varandra. 
  • Låt karaktärer från olika tider eller miljöer mötas.
  • Placera dig själv i en historisk situation och berätta händelsen utifrån dig själv i första person.

Berättelsen – en kraftkälla

Undersök berättelsens kraft. Berättelserna rymmer långt mer än endast presentationen av fakta; istället involverar de eleverna genom att engagera fantasin och främja förståelsen till den information som presenteras.

Läs mer om berättelsen som verktyg

Lär om hur du på ett mycket enkelt sätt kan gynnas av att arbeta med berättelsen som inlärningshjälp i olika ämnen.

Berättelser där fakta är utgångspunkten
Myran i Berättar-10:an
Berättelsen i SO-ämnen
NO-planeringsförslag

Ett axplock från Pennvässaren

Kapitel: Hinderbanan 27

A. Gå över gatan • 4-meningsberättelse 29
Hinder och lösning 30
Eleverna dramatiserar 32
Eleverna skriver 33

B. Skapa hinder 36
Lärarens eget skrivande och modellering 36

C. Pelles Nya kläder 39
Hinder och lösningar 39
Hinder måste övervinnas 40

D. Den röda tråden 44
Berättelse utifrån spelplan 2

E. Hinderbanan som en cirkel 50
Knyt ihop den röda tråden

F. Fler hinder på väg mot måL 54
Teckning blir berättelse 55
Rymdfärds-hinderbana att anteckna i  56

G. Hinderdikt 59

F. Flera hinder på väg mot mål 54
I. Spela och berätta med bildkort i spelplan – kopieringsunderlag 15

Kapitel: Mitten 211

A. Redogörelse och dramatik 212

Ditt eget berättande 212
Redogörande skildring 212
Dramatisk skildring 213
[Övning 67] Redogörande och dramatisk scen 214
Dokumentation 215

B. Hinderschemat216
Ditt eget berättande 216
Introduktion 216
[Övning 68] Hinderschemat 220
[Övning 69] Hinderschemat blir en berättelse  221
Dokumentation 222

C. Plantering och skörd223
Din eget berättande 223
Introduktion 223
[Övning 70] Att skörda först och plantera sedan 225
Dokumentation 225

D. Kapitelberättelse — alla tillsammans226
Ditt eget berättande 226
Introduktion 226
[Övning 71] Skapa en lång berättelse tillsammans  227
Dokumentation 227

E. Kapitelberättelse — i smågrupper eller parvis228
Ditt eget berättande 228
Introduktion 228
[Övning 72] Korta kapitel blir lång berättelse   228
Dokumentation 230

F. Sammanfattning 231