Blogg

Myran i Berättar-10:an

Skärmavbild 2022-10-29 kl. 20.05.00
Pennvässarmetoden

Myran i Berättar-10:an

Berättar-10:an Myran Myrsan

Berättelsen som pedagogiskt verktyg

Hur kan torra fakta och svårbegripliga begrepp förvandlas till en spännande berättelse? Berättelsen kan liknas vid en hinderbana där huvudkaraktären (löparen) gör allt för att ta sig förbi hindren och komma i mål.

Hindren som huvudkaraktären drabbas av skapar spänning i berättelsen. Läsaren blir nyfiken och frågar sig: ”Hur ska det gå?”

Genom lärarens berättelser eller under elevernas egen utforskning omvandlas fakta till historier som berör. Berättelser om djuret, växten, astronauten, kungen som abdikerade eller avloppsvattnet på väg till reningsverket väcker känslor till liv.

Det vi känt, det minns vi!

Myra spännande berättelser om djur

Svaren på frågorna blir hela berättelsen!

Svara på varje fråga med en hel mening. Då är berättelsen klar när sista frågan är besvarad. Längre ner finns två exempel på berättelser som är tillkomna i Berättar-10:an och Berättar-20:an. Klicka här för att ladda ner Berättar-10:an för djur.

Myran Mysan är skapad i ett karaktärsschema

Myran Myrsan är skapad utifrån faktauppgifter. Klicka här för att se hur jag lärde känna myran innan jag började berätta om henne.

Förstora till A3-papper

För de yngsta kan du förstora Berättar-10:an till ett A3-papper, så blir det lättare att få plats att skriva.

Berättar-10:an om Myran Myrsan

Myran Myrsan springer omkring utanför stacken. (1-1b)
Hon bär på ett barr som hon hämtat. (2)
Myrsan är brun och har två midjor och ett stort huvud. (3)
Linnéan doftar. (4)
Solen står högt på himlen. (5)
Från sjön nedanför backen hörs barnen som leker i vattnet. (6)
Myrsan vill att stacken ska blir hel igen och hon hjälper till att reparera den. (7)
Hon börjar gå för att leta efter ett riktigt stort och fint barr. (7b)
En hand tar plötsligt ett hårt tag i henne! Hjälp! skriker hon. (8)
Men Myrsan vet precis vad hon ska göra, hon sprutar ut sitt gift och handens ägare vrålar så det ekar i skogen och springer därifrån. (9)
Myrsan hittar strax ett riktigt kraftigt och vackert barr, släpar hem det och lägger det på sin plats i stacken.

Berättar-20:an / om ett djur

Denna variant av Berättar-10:an har 20 frågor och är tänkt för berättelse om en människa. Det går precis lika bra att använda dessa 20 frågor när vi berättar om ett djur. Berättar-20:an finns i Pennvässarens kopieringsunderlag.

Myran Myrsan

Myran Myrsan springer omkring utanför stacken. (1-2)
Hon hjälper till att laga den (3a) och har precis kommit hem med ett barr. (3b)
Alla myrorna jobbar för fullt med att snygga till stacken (4)
som förstördes under vintern när räven letade larver i botten på den. (5)
Mitt under arbetet känner Myrsan hur linnéan doftar så sött och gott. (6)
Solen har varit uppe länge nu, så det har blivit ganska varmt. (7)
Från sjön nedanför backen hörs stoj och skratt från barnen som badar. (8)
Varje myra vid stacken vet sin uppgift och jobbar effektivt. (9a)
En traktor på skogsvägen alldeles intill startar sin motor.(9b)
Bensinångorna kväver för en stund linnéans doft. (9c)
Men Myrsan är på hugget och hennes långa känselspröt är aktiva. (10)
Hon vill så gärna att stacken ska bli hel och fin igen. (11)
Myrsan börjar gå för att hämta ett fint barr. (11b)
Men när hon tar sig över vägen för att hämta barret kommer traktorn. (12)
Känselspröten stelnar till. (13)
Dör jag nu? tänker Myrsan medan traktorn hjul närmar sig. (15)
Hon hittar som tur är en liten grop och försvinner ner i den. (16)
Men en flicka kommer med sin stora hand och tar tag i Myrsan. (17)
”Hjälp!” ropar Myrsan. (18)
Myrsan sprutar ut sitt gift, flickan skriker och försvinner därifrån. (19)
Myran kan i lugn och ro leta rätt på det allra bästa barret och ta sig hem till stacken igen. (20)

Klicka här för att ladda ner Berättar-10:an för djur.
Här kan du beställa Pennvässarens kopieringsunderlag där Berättar-20:an finns.
Klicka här för att ladda ner arbetsgången för att skapa en karaktär och sedan berätta om den.
Klicka här för att få inspiration till att lära om småkryp genom spännande berättelser.

Ett axplock från Pennvässaren

Kapitel: Hinderbanan 27


A. Gå över gatan • 4-meningsberättelse 29
Hinder och lösning 30
Eleverna dramatiserar 32
Eleverna skriver 33

B. Skapa hinder 36
Lärarens eget skrivande och modellering 36

C. Pelles Nya kläder 39
Hinder och lösningar 39
Hinder måste övervinnas 40

D. Den röda tråden 44
Berättelse utifrån spelplan 2

E. Hinderbanan som en cirkel 50
Knyt ihop den röda tråden

F. Fler hinder på väg mot måL 54
Teckning blir berättelse 55
Rymdfärds-hinderbana att anteckna i  56

G. Hinderdikt 59

F. Flera hinder på väg mot mål 54
I. Spela och berätta med bildkort i spelplan – kopieringsunderlag 15

Kapitel: Mitten 211

A. Redogörelse och dramatik 212

Ditt eget berättande 212
Redogörande skildring 212
Dramatisk skildring 213
[Övning 67] Redogörande och dramatisk scen 214
Dokumentation 215

B. Hinderschemat216
Ditt eget berättande 216
Introduktion 216
[Övning 68] Hinderschemat 220
[Övning 69] Hinderschemat blir en berättelse  221
Dokumentation 222

C. Plantering och skörd223
Din eget berättande 223
Introduktion 223
[Övning 70] Att skörda först och plantera sedan 225
Dokumentation 225

D. Kapitelberättelse — alla tillsammans226
Ditt eget berättande 226
Introduktion 226
[Övning 71] Skapa en lång berättelse tillsammans  227
Dokumentation 227

E. Kapitelberättelse — i smågrupper eller parvis228
Ditt eget berättande 228
Introduktion 228
[Övning 72] Korta kapitel blir lång berättelse   228
Dokumentation 230

F. Sammanfattning231