Blogg

Berättelsen i NO-ämnet

IMG_0328.JPG
Pennvässarmetoden

Berättelsen i NO-ämnet

Att berätta och skriva för att lära i alla ämnen

Att skapa spännande berättelser utifrån fakta, att förbereda berättandet och skrivandet med en research är självklart för proffessionella författare. Hur kan vi i skolan använda oss av detta arbetssätt för att skapa liv i torra fakta?

Berättelser underlättar inlärningen

Pennvässarmetoden visar hur vi kan använda fakta som utgångspunkt för att skapa karaktärer och berättelser, för att underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse i olika ämnen.

Spännande berättelser…

Att redovisa ett ämnesområde i form av en spännande berättelse skapar intresse hos åhörarna. En berättelse som berör hjälper barn och ungdomar att minnas faktauppgifter och bättre förstå sammanhangen.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Britt-Marie Lidesten, tidigare föreståndare på Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet föreslog att vi skulle skriva berättelser om djur, på samma sätt som när berättelser om människor skapas.

Karaktärsschema

Vi hjälptes åt att söka fakta och fyllde ett karaktärsschema med uppgifter. Här kan du ladda ner mitt karaktärsschema som är anpassat för djur.

Hinderschema

Faktauppgifterna från ett karaktärsschema vävdes in i ett hinderschema, där berättelsen tog form. Här kan du ladda ner artikeln med arbetsgången som publicerades i tidningen Bi-lagan nr 3 – 2003.

Berättelser om djur – försiktig lek med faktauppgifter

Karaktärsschemat är i första hand avsett för att beskriva en människa. När vi fyller schemat med fakta om ett djur, en vattendroppe eller kanske en näckros, får vi tänka några extra varv innan vi kommer fram till hur vi ska kunna svara på frågorna.

Ryggsimmaren

I karaktärsschemat ställs frågor som kräver att vi måste förstå sammanhanget innan vi kan svara. Vi kanske väljer ryggsimmaren som studieobjekt.

Vilken hemlighet har ryggsimmaren?

Kanske är hemligheten att den kan flyga? Ryggsimmaren tillbringar större delen av sin tid under vattnet – upp och ner – och verkar inte särskilt flygkunnig. Men, när nöden kräver det kan den förflytta sig med hjälp av sina vingar. Ingen hade väl trott att detta skulle kunna ske!

4-menings-berättelse • Ryggsimmaren

Berättelsebygge enligt Pennvässarmetoden handlar bland annat om att vi startar med att ta reda på vem som är huvudkaraktären och vilket mål den har. Därefter skapar vi hinder och lösningar på väg mot huvudkaraktärens mål och detta arbetssätt ger berättelsen en röd tråd, helt automatiskt:

Ryggsimmaren Ryggis var hungrig och letade efter frukost i dammen.
Huvudkaraktären vill något särskilt – har ett mål. Fråga: Hur ska det gå?

Då kom en gädda och ville äta upp honom.

Ett hinder gör det omöjligt för huvudkaraktären att nå sitt mål.
Frågan håller i sig: Hur ska det gå?
Ryggis simmade ner till botten så gäddan inte kunde se honom.
Hindret får en lösning.
Gäddan simmade iväg och Ryggis fångade ett grodyngel och sög i sig det.
Huvudkaraktären når sitt mål. Vi fick svar på vår fråga om hur det skulle gå för huvudkaraktären.

Falu Naturskola

I samarbete med Naturskolan i Falun och Mia Bucht utformade vi en arbetsstruktur där vi byggt vidare på det som redan var helt naturligt för lärarna på Falu Naturskolan, att:

  • håva
  • iaktta
  • rita förstoringar
  • söka fakta
  • fascineras av småkrypen och deras miljö

Höksbergs skola

Lärarna Annelie Oscarsson och Frida Östlund från Höksbergs skola utanför Ludvika deltog i en fortbildningsdag på Falu Naturskola. Tillsammans med sina elever prövade de sedan arbetssättet.

Annelie och Frida uttrycker sig så här:
ALLA klarar nu att skriva en berättelse med en röd tråd!

Annelie och Frida:
Metoden har en lugnande inverkan på eleverna eftersom de känner sig trygga med uppgiften, de vet vad de ska göra. Var och en ges dessutom förutsättningar att utvecklas från sin egen nivå.

Annelie och Frida:
Elever som tidigare haft svårt att fantisera, berätta och skriva blir nu nöjda med sin berättelse redan efter första försöket och vill gå vidare. I berättelser som skrevs utan grovplanering i hinderschemat hade eleverna svårare att leva sig in i djurets värld.

Annelie och Frida:
Kombinationen av karaktärsschemat och hinderschemat ökade känslan och förståelsen för djuret och deras levnadsvillkor.

Annelie och Frida:
Det vi spontant säger redan nu är att vi borde ha lärt oss det här sättet att arbeta långt tidigare. Vi arbetar med ämnesövergripande arbete – SV/NO. Eleverna är flitiga och nyfikna.

Annelie och Frida:
De har verkligen tagit till sig arbetssättet. Eleverna har med hjälp av arbetsmodellen upptäckt många nya samband i naturen, till exempel näringskedjan – att äta eller ätas, behovet av fortplantning och vikten av att ha en bra miljö att leva i.

Annelie och Frida:
“Nyfikenheten på övriga djur har väckts i och med att vi studerat djuren i vattnet. Att skapa spännande berättelser med smådjur som huvudkaraktärer har inspirerat både eleverna och oss!


Annelie och Frida:

Berättelserna om djuren blir mer verklighetsförankrade när eleverna använder karaktärsschema och hinderschema för sin planering. Vi vet, för vi har jämförelsematerial.

Annelie och Frida:
ALLA kan nu skriva en berättelse som andra förstår. ALLA klarar att skriva en berättelse med en röd tråd. ALLA känner sig nöjda med sitt resultat.

Annelie och Frida:
Arbetet blir varken för lätt eller för svårt. Elever som redan med lätthet berättar och skriver kan med hjälp av detta arbetssätt utvecklas precis hur långt som helst. Det är en metod som passar alla förutsättningar och åldrar och som dessutom kan integreras med de flesta ämnen.

Ett axplock från Pennvässaren

Kapitel: Hinderbanan 27


A. Gå över gatan • 4-meningsberättelse 29
Hinder och lösning 30
Eleverna dramatiserar 32
Eleverna skriver 33

B. Skapa hinder 36
Lärarens eget skrivande och modellering 36

C. Pelles Nya kläder 39
Hinder och lösningar 39
Hinder måste övervinnas 40

D. Den röda tråden 44
Berättelse utifrån spelplan 2

E. Hinderbanan som en cirkel 50
Knyt ihop den röda tråden

F. Fler hinder på väg mot måL 54
Teckning blir berättelse 55
Rymdfärds-hinderbana att anteckna i  56

G. Hinderdikt 59

F. Flera hinder på väg mot mål 54
I. Spela och berätta med bildkort i spelplan – kopieringsunderlag 15

Kapitel: Mitten 211

A. Redogörelse och dramatik 212

Ditt eget berättande 212
Redogörande skildring 212
Dramatisk skildring 213
[Övning 67] Redogörande och dramatisk scen 214
Dokumentation 215

B. Hinderschemat216
Ditt eget berättande 216
Introduktion 216
[Övning 68] Hinderschemat 220
[Övning 69] Hinderschemat blir en berättelse  221
Dokumentation 222

C. Plantering och skörd223
Din eget berättande 223
Introduktion 223
[Övning 70] Att skörda först och plantera sedan 225
Dokumentation 225

D. Kapitelberättelse — alla tillsammans226
Ditt eget berättande 226
Introduktion 226
[Övning 71] Skapa en lång berättelse tillsammans  227
Dokumentation 227

E. Kapitelberättelse — i smågrupper eller parvis228
Ditt eget berättande 228
Introduktion 228
[Övning 72] Korta kapitel blir lång berättelse   228
Dokumentation 230

F. Sammanfattning231