Blogg

Metodik som kan oroa

Berätta om sommarlovet
Pennvässarmetoden

Metodik som kan oroa

Berätta om sommarlovet

Skriv om vad du gjorde i sommar!

Uppgiften kan kännas inspirerande. Men – om sommaren blev en stor besvikelse, en händelselös rad av dagar, kan skrivandet kännas obehagligt, och upplevas som en sänkning. Det skapar oro.

Berätta om vad du gjorde i helgen!

“Måndagsboken” kan fungera som en trivsamt skrivuppgift. Men om inget roligt hände under helgen? Om löftet att mamma skulle följa med på matchen inte infriades? Om pengar saknades till biobesöket som pappa hade lovat? Då känns skrivandet obehagligt – och fungerar som en sänkning. Det skapar oro.

Berätta om vad du fick i födelsedagspresent!

Att räkna upp vad som fanns i paketen kan kännas kul. Men, tänk om…

Låt fiktiva karaktärer berätta istället!

Tänk om en fiktiv karaktär kan vara med om samma saker som jag själv. I en fiktiv karaktär kan jag dessutom väva in allt det som jag önskar och drömmer om. Ja, när jag berättar om en fiktiv karaktär kan jag, helt utan problem, blanda verklighet med fantasi.

Personita – Läs mer om bildkorten här.
Personita – Läs mer om bildkorten här.

PERSONITA-kort: © E.Raman, Marina Lukyanova & OH-verlag // Läs mer om korten och beställ dem här.

Läs mera om hur en fiktiv karaktär kan skapas och hur den kan användas.
Läs mera om hur fiktiva karaktärer kan användas i ämnet livskunskap.

Ur Pennvässaren
Att skapa fiktiva karaktärer:

sid 95 – Introducera Fredrika och hennes dilemma
sid 95 – Vad väljer huvudkaraktären Fredrika? / övn 31 
sid 92 – Vem är Gunnar?/ övn 30 
sid 82 – Lumumma och Takete
sid 84 – Saftimprovisation / övn 26 
sid 85 – Lumumma ochTaketeord / övn 27   
sid 89 – Lumummaögonblick / övn 28  
sid 314 – Vad är en huvudkaraktär? 
sid 99 – Vad bör man tänka på när man skapar en huvudkaraktär?
sid 100 – Skapa en gemensam huvudkaraktär / övn 32
sid 101 – Karaktärsbeskrivning / övn 33
sid 101 – Skapa ytterligae en gemensam huvudkaraktär / övn 34 
sid 102 – Huvudkaraktären i skönlitteraturen/ övn 35
sid 102 – Skapa en egen karaktär / övn 36