Blogg

Lär känna din huvudkaraktär

Namnlös design - 3
Pennvässarmetoden

Lär känna din huvudkaraktär

Huvudkaraktär är viktig

Huvudkaraktären är den viktigaste av rollinnehavarna. En huvudkaraktär är inte vem som helst utan måste vara speciell på något sätt. Det är viktigt att karaktären har både bättre och sämre, starkare och svagare sidor. Alla delar hos en karaktär måste dessutom passa ihop. Det är det som gör karaktären trovärdig.

Berätta om din karaktär för en kamrat

Innan vi börjar berätta en historia om karaktären behöver vi se till att vi minns vem hon är. Här finns olika vägar att gå. Vi kan berätta för en kamrat om vår karaktär, Vi kan rita en bild av henne. Vi kan fundera över vad hon skulle göra i olika situationer, till exempel om hon tvingas städa sitt rum, får en levande gris i present eller ombeds sy en brudklänning till sin bästa väninna? Hur reagerar hon om hon möter Takete på bussen?

Besök huvudkaraktären i hennes hem

När huvudkaraktären är skapad, gäller det att lära känna henne för att det ska bli naturligt att berätta historien om henne. Ett väl beprövat sätt som jag använder mig av under mina skrivarkurser för vuxna är att besöka karaktären i hennes hem. Ett kök eller ett vardagsrum speglar karaktärens personlighet, precis som det egna rummet gör för ett barn eller en ungdom.

Skrivmall för att lära känna karaktären

I Pennvässarens kopieringsunderlag finna en skrivmall att använda när du vill träna dina elever i att lära känna sin huvudkaraktär. Denna övning medvetandegör samtidigt vad det innebär att läsa mellan raderna, eftersom skrivmallen hjälper eleven att själva skriva mellan raderna. Texten omvandlas till en gissningslek där färdiga frågeställningar hjälper läsaren att tolka budskapet som finns mellan raderna.

Pennvässaren
sid 80 – Hur lär vi känna en karaktär?
sid 99 – Lär känna din karaktär
sid 101 – Karaktärsbeskrivning / övn 33

sid 104 – Karaktären innanför skalet / övn 37
sid 107 – Sammansatta karaktärer / övn 107
sid 108 – Medaljens fram- och baksida / övn 108

sid 92 – Vem är Gunnar? / övn 30
sid 95 – Vad väljer Fredrika? / övn 31
sid 110 – Varför gör de som de gör? / övn 41

Huvudkaraktär – skurk – hjälte 

En huvudkaraktär är alltid inblandad i ett drama tillsammans med en eller flera skurkar/förstörare/fiender – och hjältar/hjälpare/vänner. I Pennvässarens kopieringsunderlag finns en sammanställning om dessa tre karaktärers olika funktioner.

Pennvässaren:
sid 104 – Karaktären innanför skalet / övn 37   
sid 110 – 6 karaktärer gör ett inbrott av 6 olika skäl / övn 40        
sid 104 – Varför gör de som de gör? / övn 41
sid 91 – Hitta Lumumma och Taketekaraktärer / 91 
Till flera av övningarna finns kopieringunderlag.

Författarskola – en skrivarkurs för nybörjare

Läs om upplägget av författarskolans grundkurs bland de övriga kurserna.