Blogg

Berättar-20:an för människa

Stay - 1
Pennvässarmetoden

Berättar-20:an för människa

Här på bloggen finns Berättar-10:an för djur att ladda ner. Den kan också användas för en berättelse om en människa. Här kan du läsa en berättelse som är skapad i Berättar-20:an som finns i Pennvässarens kopieringsunderlag.

Berättar-20:an • Tjuvjakt i Mozambique

Siffrorna i texten visar att meningen är svar på en viss fråga. Frågor som får beskrivande och gestaltande svar varvas.

Ngobo

Av Ola Jansson

Ngobo kör sin bil på en väg i Mozambique.(1-3)
Radion spelar men Ngobo är frånvarande. Han tänker bara på tjuvskyttarna som nalkas. (4)

Ngobo har fått information från underrättelsetjänsten, att tjuvjägare har stämt möte utanför Viktoriareservatet. (5)

Sommaren är torr med få vattenhål, och djuren är samlade vid de få som finns. (6) Himlen är klarblå (7) och solen står i zenit. (8) Ngobo är ensam. (9a) Bilen knarrar. (9b) och lukten av torrt gräs når in i bilen. (9c)

Ngobo känner sig orolig och spänd för han vet inte hur många tjuvskyttarna är och om han kan få förstärkning i tid om det skulle behövas. (10) Han vill verkligen stoppa dem och helst också få dem inom lås och bom. (11)
Han kör målmedvetet. (11b) Motorn lägger av. (12)

Ngobo ställer sig med sammanbiten min och händerna brett isär vid motorhuven som för att hålla i sig, han stirrar ut i det tomma intet. (13) Gräshopporna spelar i det torra gräset. (14)

En bil bromsar in och Ngobo får lift av en man som ska samma väg. (15) Mannen som kör bilen tänker ta en omväg för att hämta något. (16)
Han vädjar till mannen och berättar varför det är så viktigt att köra direkt till reservatet. (17) Ngobo övertalar honom att köra direkt till reservatet. (18) Ngobo väcker mannen känslor för sina rötter. (19)

De tar tjuvjägarna på bar gärning när de gömmer elefantbetarna. Nu har jag till och med bevismaterial och allt, tänker Ngobo och stoppar ner kameran i fickan. (20)

Bygg berättelser med hjälp från Pennvässaren!

Pennvässaren
sid 320 – Dramaturgins utvecklingskurva
sid 260 – Dramaturgin och livsprocessen
sid 262 – Sallys utvecklingstrappa / övn 85
sid 248 – Utvecklingstrappa – Pelles nya kläder (yngre elever)
sid 249 – Utvecklingsstrappa – Milton Stark (äldre elever)
sid 308 – Några dramaturgiska begrepp
sid 295 – Analysera och recensera
sid 225 – Skapa en kapitelberättelse tillsammans / övn 71
sid 245 – Skapa en lång berättelse tillsammans / övn 75
sid 275 – Skrivhjälp

Till flera av övningarna finns kopieringsunderlag

Ytterligare axplock från Pennvässaren

Kapitel: Hinderbanan 27


A. Gå över gatan • 4-meningsberättelse 29
Hinder och lösning 30
Eleverna dramatiserar 32
Eleverna skriver 33

B. Skapa hinder 36
Lärarens eget skrivande och modellering 36

C. Pelles Nya kläder 39
Hinder och lösningar 39
Hinder måste övervinnas 40

D. Den röda tråden 44
Berättelse utifrån spelplan 2

E. Hinderbanan som en cirkel 50
Knyt ihop den röda tråden

F. Fler hinder på väg mot måL 54
Teckning blir berättelse 55
Rymdfärds-hinderbana att anteckna i  56

G. Hinderdikt 59

F. Flera hinder på väg mot mål 54
I. Spela och berätta med bildkort i spelplan – kopieringsunderlag 15

Kapitel: Mitten 211

A. Redogörelse och dramatik 212

Ditt eget berättande 212
Redogörande skildring 212
Dramatisk skildring 213
[Övning 67] Redogörande och dramatisk scen 214
Dokumentation 215

B. Hinderschemat216
Ditt eget berättande 216
Introduktion 216
[Övning 68] Hinderschemat 220
[Övning 69] Hinderschemat blir en berättelse  221
Dokumentation 222

C. Plantering och skörd223
Din eget berättande 223
Introduktion 223
[Övning 70] Att skörda först och plantera sedan 225
Dokumentation 225

D. Kapitelberättelse — alla tillsammans226
Ditt eget berättande 226
Introduktion 226
[Övning 71] Skapa en lång berättelse tillsammans  227
Dokumentation 227

E. Kapitelberättelse — i smågrupper eller parvis228
Ditt eget berättande 228
Introduktion 228
[Övning 72] Korta kapitel blir lång berättelse   228
Dokumentation 230

F. Sammanfattning231