Blogg

Läsförståelse

Skärmavbild 2022-10-29 kl. 17.31.28
Pennvässarmetoden

Läsförståelse


Förståelse av helheten

När vi förstår vad den befolkade utvecklingskurvan innebär, när vi dekonstruerar, analyserar och närläser spelfilm och andra berättande texter, när vi dramatiserar hinderbanan och “går över gatan” – skapas en förförståelse av berättelsens delar och helhet.

Dramaturgi och läsförståelse?

Kan filmens dramaturgi – berättandets grammatik – underlätta läsförståelsen?

Kaoset dämpas

Beprövad erfarenhet visar att det kaos som förvirrar den osäkre läsaren kan lindras något med hjälp av bilden av den befolkade utvecklingskurvan. Kurvan som ger oss AHA-upplevelser.

Insikt om “berättandets grammatik” underlättar läsningen

Vi förstår att vi alldeles i början av berättelsen ska söka efter en huvudkaraktär som har ett behov, en längtan – ett mål. Vi förstår att det är denna karaktär som vi kommer att följa under hela berättelsen. Vi är också förberedda på att huvudkaraktären snart kommer att drabbas av hinder och problem på vägen mot sitt mål. Vi uppmärksammar också efter hand att hindren kan vara av helt olika sort, både yttre och inre.

Ge boken en chans fram till 1:a vändpunkten

Har du en elev som tycker det brukar kännas segt i början av en ny bok? Uppmuntra till att läsa fram till första vändpunkten, alltså ungefär en fjärdedel in i boken. Om inte förr, kan det hända något där. Då kan “hinderbanan” börja på allvar.

Samtal kring berättelsens form lockar fram budskapet

Pennvässaren Kapitel 10 – Analysera och recensera 295
Introduktion………………………………………………296
Hur fångas läsarens intresse? …………………………296
Vem är huvudkaraktären? ……………………………….297
Vilka hinder råkar huvudkaraktären ut för? ……………..298
Vem är skurken? ………………………………………..299
Vem är hjälten?……………………………………………300
Hur används plantering och skörd?……………………….301
Hur gestaltas karaktärer och miljöer? …………………….301
När är berättelsen uppbyggd i scener? …………………..302
Hur slutar boken? ………………………………………….303
Vilket budskap förmedlas? ………………………………303 

Pennvässaren Kapitel 11 – Från Illiaden till Askungen 305
A. NÅGRA DRAMATURGISKA BEGREPP ……… 308
Balans och obalans………………………………………..308
Premiss ……………………………………………………..309
Huvudkonflikt……………………………………………310
Hinder……………………………………………………….311
Fokus ………………………………………………………311
Plantering och skörd……………………………………..312
Dialog ………………………………………………………312

B. KARAKTÄRER ……………………………………….. 314
Huvudkaraktär …………………………………………….314
Skurk………………………………………………………315
Hjälte ………………………………………………………316
Närmaste relation ………………………………………..318
Skugga………………………………………………………318
Kontrast …………………………………………………..319
Likare ……………………………………………………….319

C. DRAMATURGINS UTVECKLINGSKURVA … 320
AKT 1 – BÖRJAN …………………………………………… 320
Anslag………………………………………………………320
Presentation………………………………………………….323
Fortsättning av presentationen……………………………..324
Vändpunkt 1 ………………………………………………..325
AKT 2 – MITTEN  …………………………………………….. 326
Fördjupning ………………………………………………..326
Mittpunkt ……………………………………………………328
Konfl iktupptrappning …………………………………….330
Vändpunkt 2 …………………………………………………331
AKT 3 – SLUTET ………………………………………………. 333
Konfliktupplösning / klimax…………………………………333
Slut………………………………………………………….334
Avtoning ………………………………………………………335