Blogg

Hinderbana & hinderschema

Hinderbana
Pennvässarmetoden

Hinderbana & hinderschema

Hinderbanan med huvudkaraktärens start och mål är grundpelaren i PennvässarMetoden

Den spännande berättelsen – en hinderbana

PennvässarMetoden liknar berättelsen vid en hinderbana där huvudkaraktären (löparen) gör allt för att ta sig förbi hindren och komma i mål. Hindren som huvudkaraktären drabbas av skapar spänning i berättelsen. Läsaren blir nyfiken och frågar sig: ”Hur ska det gå?”

Huvudkaraktären – berättelsens utgångspunkt

Inför ett berättelsebygge undviker Pennvässarmetoden den traditionella frågan: ”Vad ska berättelsen handla om?” utan väljer en helt annan ingång: ”Vem ska berättelsen handla om?”

Huvudkaraktär och hinderschema

PennvässarMetoden startar med att eleven bestämmer vem som är huvudkaraktär och tar reda på vilket mål den har. Eftersom slutet på huvudkaraktärens vandring är känt redan från början kommer eleven snabbt igång och skrivandet tar fart. Den röda tråden faller enkelt på plats.

I startrutan presenteras huvudkaraktären och dennes mål.

Alla elever lyckas

Alla elever lyckas skriva en spännande berättelse med röd tråd i hinderschemat. Jo, det är sant! Hemligheten bakom hinderschemat är att författaren vet slutet redan från början.

  • I startrutan presenteras huvudkaraktären och vad hon eller han vill.
  • Eftersom slutet är planerat redan från början, blir det enkelt att finna lämpligt hinder för huvudkaraktären på väg mot målet.
  • Vid målet berättar författaren vad huvudkaraktären gör, när hon/han fått det hon önskat sig. Den röda tråden knyts ihop och berättelsen är slut.

Teckna först och skriva sen?

Att först anpassa hinderbanan till den egna huvudkaraktärens väg mot mål genom en snabbskiss och sedan skriva av bilden, kan underlätta skrivandet för många elever.

4-meningsberättelsen i hinderschemat

Här är Wilma. Hon vill åka en hinderbana på skidor dit. Skicross. • Start och mål
Men då blev det halt och hon trillar. • Hinder
Wilma åker runt isen och fortsätter. • Lösning
Wilma är i mål nu och hon får en kexchoklad som pris. • Mål

Ett axplock från Pennvässaren

Kapitel 2 • Hinderbanan

A. Gå över gatan • 4-meningsberättelse 27
Hinder och lösning 30
Eleverna dramatiserar 32
Eleverna skriver 33

B. Skapa hinder 36
Lärarens eget skrivande och modellering 36

C. Pelles Nya kläder 39
Hinder och lösningar 39
Hinder måste övervinnas 40

D. Den röda tråden 44
Berättelse utifrån spelplan 2

E. Hinderbanan som en cirkel 50
Knyt ihop den röda tråden

F. Fler hinder på väg mot måL 54
Teckning blir berättelse 55
Rymdfärds-hinderbana att anteckna i  56

G. Hinderdikt 59

F. Flera hinder på väg mot mål 54
I. Spela och berätta med bildkort i spelplan – kopieringsunderlag 15

Kapitel 6 • Mitten 

A. Redogörelse och dramatik 211
Ditt eget berättande 212
Redogörande skildring 212
Dramatisk skildring 213
[Övning 67] Redogörande och dramatisk scen 214
Dokumentation 215

B. Hinderschemat  216
Ditt eget berättande 216
Introduktion 216
[Övning 68] Hinderschemat 220
[Övning 69] Hinderschemat blir en berättelse  221
Dokumentation 222

C. Plantering och skörd  223
Din eget berättande 223
Introduktion 223
[Övning 70] Att skörda först och plantera sedan 225
Dokumentation 225

D. Kapitelberättelse — alla tillsammans  226
Ditt eget berättande 226
Introduktion 226
[Övning 71] Skapa en lång berättelse tillsammans  227
Dokumentation 227

E. Kapitelberättelse — i smågrupper eller parvis  228
Ditt eget berättande 228
Introduktion 228
[Övning 72] Korta kapitel blir lång berättelse   228
Dokumentation 230

F. Sammanfattning  231