Blogg

Faktatext eller berättelse?

Ekorre, berättar-10:an, Pennvässaren
Pennvässarmetoden

Faktatext eller berättelse?

För eleverna är det viktigt att kunna särskilja berättelsen från faktatexten och inte blanda ihop dessa båda genrer. Här presenterar jag några korta texter som kan fungera att använda som utgångspunkt för analys och samtal tillsammans med de yngre eleverna,

Ekorrn satt i granen

Denna berättelse om ekorren innehåller, precis som alla andra berättelser, information som är sann om ekorren (fakta).

Ekorrn satt i granen
skulle skala kottar
fick han höra barnen
då fick han så bråttom
hoppa han på tallegren
stötte han sitt lilla ben
och den långa, ludna svansen
Text: Alice Tegnér

Berättelse

Här följer två berättande texter. Båda innehåller självklart en hel del fakta om ekorren och dess miljö.

Alternativ 1
Det var en gång en ekorre som satt i en gran. Han skulle skala kottar. När han fick höra barnen komma, fick han så bråttom att han började hoppa på tallgrenarna, hit och dit. Då skadade han både sitt lilla ben och den långa ludna svansen.

Alternativ 1 – fakta (sanningar om ekorren) är markerade
Det var en gång en ekorre som satt i en gran. Han skulle skala kottar. När han fick höra barnen komma, fick han så bråttom att han började hoppatallgrenarna, hit och dit. Då skadade han både sitt lilla ben och den långa ludna svansen.

Alternativ 2
Nu ska jag berätta om ekorren. Jag tycker väldigt mycket om ekorrar, för de ser så gosiga ut. De är verkligen jättesöta när de springer omkring i träden och skalar kottar. Jag har hört att ekorren ibland kan få 8 ungar, men jag aldrig inte sett så många på en gång, men det skulle jag gärna vilja. En gång hittade jag två små ekorrungar i vår trädgård. Jag ville ta in dem på mitt rum, men min mamma sa att jag inte fick göra det.’

Alternativ 2 – fakta (sanningar om ekorren) är markerade
Nu ska jag berätta om ekorren. Jag tycker väldigt mycket om ekorrar, för de ser så gosiga ut. De är verkligen jättesöta när de springer omkring i träden och skalar kottar. Jag har hört att ekorren ibland kan få 8 ungar, men jag aldrig inte sett så många på en gång. En gång hittade jag två små ekorrungar i vår trädgård. Jag ville ta in dem på mitt rum, men min mamma sa att jag inte fick göra det.’

Faktatext

Ekorren är ett däggdjur och föder levande ungar. Den är rödbrun på sommaren och grå på vintern. Ekorren har en mycket bra syn. Ögonen sitter högt upp och långt bak på huvudet så att ekorren lätt och snabbt kan se rovdjur som kommer uppifrån eller bakifrån. Ekorren får mellan 4 och 8 ungar och de är blinda när det föds.

Faktatext som spårat ur

Ibland kan det bli så att det som skulle bli en faktatext förvandlas till något helt annat. Jag tror att eleverna kan känna vad som är vad i detta övertydliga exempel. Att sätta ord på magkänslan är viktigt för att verkligen förstå vad som är vad.

Ekorren är ett däggdjur och föder levande ungar. Den är rödbrun på sommaren och grå på vintern. Ekorrar är verkligen jättesöta, tycker jag. Ekorren har en mycket bra syn. Ögonen sitter högt upp och långt bak på huvudet så att ekorren lätt och snabbt kan se rovdjur som kommer uppifrån eller bakifrån. Ekorren får mellan 4 och 8 ungar och de är blinda när det föds. En gång hittade jag två små ekorrungar i vår trädgård. Jag hade lust att ta in dem på mitt rum, men min mamma sa att jag inte fick det.

Här finns en utgångspunkt för att analysera texten tillsammans med eleverna

Ekorren är ett däggdjur och föder levande ungar. Den är rödbrun på sommaren och grå på vintern.
Analys: Fakta utan personliga reflektioner eller tyckanden.
Ekorrar är verkligen jättesöta, tycker jag.
Analys: Subjektiva och värderande kommentarer som inte hör hemma i faktatexten.
Ekorren har en mycket bra syn. Ögonen sitter högt upp och långt bak på huvudet så att ekorren lätt och snabbt kan se rovdjur som kommer uppifrån eller bakifrån. Ekorren får mellan 4 och 8 ungar och de är blinda när det föds.
Analys: Fakta utan egna värderingar och eget tyckande.
En gång hittade jag två små ekorrungar i vår trädgård. Jag ville ta in dem på mitt rum, men min mamma sa att jag inte fick göra det.
Analys: Subjektiva och värderande kommentarer.

Ett axplock från Pennvässaren

Kapitel: Hinderbanan 27


A. Gå över gatan • 4-meningsberättelse 29
Hinder och lösning 30
Eleverna dramatiserar 32
Eleverna skriver 33

B. Skapa hinder 36
Lärarens eget skrivande och modellering 36

C. Pelles Nya kläder 39
Hinder och lösningar 39
Hinder måste övervinnas 40

D. Den röda tråden 44
Berättelse utifrån spelplan 2

E. Hinderbanan som en cirkel 50
Knyt ihop den röda tråden

F. Fler hinder på väg mot måL 54
Teckning blir berättelse 55
Rymdfärds-hinderbana att anteckna i  56

G. Hinderdikt 59

F. Flera hinder på väg mot mål 54
I. Spela och berätta med bildkort i spelplan – kopieringsunderlag 15

Kapitel: Mitten 211

A. Redogörelse och dramatik 212

Ditt eget berättande 212
Redogörande skildring 212
Dramatisk skildring 213
[Övning 67] Redogörande och dramatisk scen 214
Dokumentation 215

B. Hinderschemat216
Ditt eget berättande 216
Introduktion 216
[Övning 68] Hinderschemat 220
[Övning 69] Hinderschemat blir en berättelse  221
Dokumentation 222

C. Plantering och skörd223
Din eget berättande 223
Introduktion 223
[Övning 70] Att skörda först och plantera sedan 225
Dokumentation 225

D. Kapitelberättelse — alla tillsammans226
Ditt eget berättande 226
Introduktion 226
[Övning 71] Skapa en lång berättelse tillsammans  227
Dokumentation 227

E. Kapitelberättelse — i smågrupper eller parvis228
Ditt eget berättande 228
Introduktion 228
[Övning 72] Korta kapitel blir lång berättelse   228
Dokumentation 230

F. Sammanfattning231